Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri başlığı (kalın, yalnızca ilk harf büyük, Times New Roman, 14 punto, ortalanmış olarak yazılmalıdır)

Ad SOYAD*1       Ad SOYAD2        Ad SOYADN (Times New Roman, 12 punto, ortalanmış, soyadları büyük harf ve kalın, bildiriyi sunacak olan yazarın soyadının yanına * konulmalıdır)

 

1Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

nÜniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış))

 

Özet

Özet metni bu kısma yazılmalıdır. Metin içinde minimum 150 kelime yer almalıdır. Bildirinin tamamı 2 sayfayı geçmemelidir. Bildiri özeti konu hakkında kısa bilgi vermeli; çalışmanın amaç, metot ve sonuçlarını içermelidir. Özet A4 sayfasına tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Sayfanın kenar boşlukları her taraftan 2.5 cm olmalıdır. Sayfa numarası kullanılmamalıdır. Metin içinde Times New Roman ve 12 punto yazı büyüklüğü kullanılmalıdır. Metin içinde Harvard (Yazar Soyadı, Tarih) sistemine göre referans gösterilmelidir.

 

Matematiksel sembol ve eşitliklerin yazılması için MS Word uyumlu Denklem Düzenleyicisi (Equation Editor) kullanılmalıdır. Semboller ve alt semboller 10 punto ve alt/üst indisler 8 punto büyüklüğünde olmalıdır.

                                                                                                                           (1)

Metin içinde tablo ve şekiller yer alabilir. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları şeklin altında yer almalıdır. Tablo ve şekil başlıklarında numaraları belirtilmelidir(Tablo 1, Şekil 1, gibi).

Tablo 1. Örnek Büyüklüğüne Göre Ortalama ve Standart Sapmalar

Örnek Büyüklüğü

Ortalama

Standart Sapma

25

0.00182

0.42219

50

-0.01311

0.23954

 

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime1, anahtar kelime2 (Minimum 3, maksimum 5 anahtar kelime verilmelidir, Times New Roman, 12 punto, Italik)

Kaynaklar (Times New Roman, 12 punto, Ortalanmış, Kalın)

 

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A. (2000). The art of writing a scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51-59.

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The elements of style. (3rd ed.). New York: Macmillan.

Mettam, G. R., & Adams, L. B. (1994). How to prepare an electronic version of your article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281-304). New York: E-Publishing Inc.

Stern, B. (2013). An introduction to regression analysis. [Online] Available: http://www.......html (January 25, 2014).



The title of the abstract should be written in bold letters (Times New Roman, 14, Center)

Name SURNAME*1       Name SURNAME2        Name SURNAMEN (Times New Roman, 12 pt., Center, Surnames are written in bold, Indicate the author making the presentation with an asterisk)

 

1University, Faculty, Department, Country, e-mail: ... (Times New Roman, 10 pt, Center)

nUniversity, Faculty, Department, Country, e-mail: ... (Times New Roman, 10 pt, Center)

 

Abstract

The text of the abstract is placed here. Minimum 150 words should be contained in the text. The abstracts should not exceed two pages.The abstract should be concise and should present the aim of the work, essential results and conclusion. The abstract should be written on A4 papers with single line spacing. Margins on the page should be 2.5 cm (2.5-cm margins all around). Do not use page numbers. Font size should be 12 pt. in the text. References and citations should follow the Harvard (Author, date) System Convention. The figures or tables can be included in your abstract. The captions of tables should be above the tables, the captions of the figures should be below the figures. All captions should be numbered in Arabic numerals (Table 1., Table 2., Figure 1. ).

 

MS Word Equation Editor must be used for Mathematical Symbols/Equalities. Size of symbols and sub-symbols must be 10 pt and subscripts/superscripts must be 8 pt.

                                                                                                                                           (1)

Table 1. Means and Standard Deviations

Samples

Mean

Standard Deviation

Sample1

0.00182

0.42219

Sample2

-0.01311

0.23954

 

Keywords: Keyword1, keyword2 (Min. 3, max. 5 keywords must be provided, Times New Roman, 12 pt, Italic)

References (Times New Roman, 12 pt, Center, Bold)

 

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A. (2000). The art of writing a scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51-59.

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The elements of style. (3rd ed.). New York: Macmillan.

Mettam, G. R., & Adams, L. B. (1994). How to prepare an electronic version of your article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281-304). New York: E-Publishing Inc.

Stern, B. (2013). An introduction to regression analysis. [Online] Available: http://www.......html (January 25, 2014).