• Üniversiteler
  • Öğrenci Sayısı
  • Bildiri Gönd.
    Öğr. Sayısı
  • Bildiri Sayısı
logoAnadolu Üniversitesi
4 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoAnkara Üniversitesi
73 Kişi 5 Kişi 5 Bildirili
Samet KAYA
Samet KAYA

Weibull Dağılımında Parametre Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması Weibull Dağılımında Param...
Necati BOZER
Necati BOZER

Dağılımlardan Rasgele Sayı Üretilmesi Üzerine Bir Çalışma Dağılımlardan Rasgele Say...
Işılay Kaya
Işılay Kaya
Hilal Gürsoy
ümmügülsüm göktaş
İki Yanıtlı Yüzey Probleminin Modellenmesi İki Yanıtlı Yüzey Problem...
Ezgi Nur Tekbıyık
Ezgi Nur Tekbıyık
İlkay Arslan
Alternatif Regresyon Modeli Alternatif Regresyon Mode...
Akın Yıldıran
Hülya Dalkılıç

1923-1965 YILLARI ARASI TÜRKİYE’DE UYGULANAN NÜFUS POLİTİKALARI 1923-1965 YILLARI ARASI T...
logoBartın Üniversitesi
0 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoCumhuriyet Üniversitesi
1 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoÇukurova Üniversitesi
9 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoDokuz Eylül Üniversitesi
28 Kişi 4 Kişi 4 Bildirili
Fatma USLU
Fatma USLU
İlknur Aydar
Tuba Yaşar
Maut (Multı-Attrıbute Utılıty Theory) Yöntemi İle Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Maut (Multı-Attrıbute Utı...
Müberra GÖKTAŞ
Müberra GÖKTAŞ
Tuğba Elbir
Tuğçe Türkmen
İstatistiksel Kalite Kontrolde Ölçüm Sistemleri Analizi İstatistiksel Kalite Kont...
Leyla ALPAY
tufan çevik
Leyla ALPAY
İşsizlik Oranının Çok Değişkenli Uyarlanabilir Spline Regresyon (MARS) Yöntemi ile Analizi İşsizlik Oranının Çok Değ...
MUSTAFA NAYANSAK
MUSTAFA NAYANSAK

Bazı Parametrik Olmayan Yöntemler için R-Shiny Uygulaması Bazı Parametrik Olmayan Y...
logoEge Üniversitesi
27 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoEskişehir Osmangazi Üniversitesi
1 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoGazi Üniversitesi
3 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoGiresun Üniversitesi
0 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoHacettepe Üniversitesi
87 Kişi 3 Kişi 3 Bildirili
irem karabebe
irem karabebe
Özlem Göcen
Seçiniz
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE YATIRIM İÇİN OPTİMAL HİSSE SEÇİMİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ...
simge ılgım horat
büşra aydın
simge ılgım horat
Seçiniz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Ve Depresyon Düzeylerinin Araştırılması Hacettepe Üniversitesi Eğ...
Muhammed Ömer Taylan
Ahmet Emre Kıratlı
HASAN MAHİR ATEŞ
Muhammed Ömer Taylan
Ülkelerin farklı ev geliri çeyrekliklerinindeki bireylerin internet kullanımı Ülkelerin farklı ev gelir...
logoKaradeniz Teknik Üniversitesi
1 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoKırıkkale Üniversitesi
0 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoMarmara Üniversitesi
59 Kişi 1 Kişi 1 Bildirili
Yunus Emre Gündoğmuş
Yunus Emre Gündoğmuş

Python'da Metin İşleme Python'da Metin İşleme
logoMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
51 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoNecmettin Erbakan Üniversitesi
0 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoOndokuz Mayıs Üniversitesi
8 Kişi 2 Kişi 2 Bildirili
Yasemin KARABULUT
Yasemin KARABULUT

Lojistik Regresyon ve k-En Yakın Komşuluk Yaklaşımı İle OECD Ülkelerinin Tahmini Lojistik Regresyon ve k-E...
İrem Çamurcu
İrem Çamurcu
Taha Malik Temurcan
Utku Aydemir
Türkiye’deki İstatistik Bölümü Öğrencilerinin İstatistik Tutum Değerlendirilmesi Türkiye’deki İstatistik B...
logoOrta Doğu Teknik Üniversitesi
1 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoSelçuk Üniversitesi
0 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoSinop Üniversitesi
1 Kişi 0 Kişi 0 Bildirili
logoYıldız Teknik Üniversitesi
165 Kişi 15 Kişi 15 Bildirili
Hüseyin Ekrem Bayar
Hüseyin Ekrem Bayar

Tarihsel Olaylara Modern Bir İstatistiksel Yaklaşım: Metin Madenciliği Tarihsel Olaylara Modern ...
Nigara Halmetova
Nigara Halmetova

Marmara Bölgesi Akarsularının Su Kalitelerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri İle Analizi Marmara Bölgesi Akarsular...
Anıl Boğ
Anıl Boğ

Kümeleme Analizi Yöntemleri ile Veri Temizleme Kümeleme Analizi Yöntemle...
GULTAKIN GAHRAMANOVA
GULTAKIN GAHRAMANOVA

Özet Özet
Sercan Doğan
Sercan Doğan

Shiny Uygulaması: Regresyon ve Olasılık Dağılımları ile Simülasyon Shiny Uygulaması: Regresy...
Zuhal Karataş
Zuhal Karataş

Kovaryans Analizi Kovaryans Analizi
Tuba Korkusuz
Tuba Korkusuz

Türkiye'deki İstatistik Öğrencileri Türkiye'deki İstatistik Ö...
Elif Özdemir
Elif Özdemir

TİP 1 DİYABETİN İÇ RETİNA TABAKALARININ ERKEN NÖRODEJENERASYONU TİP 1 DİYABETİN İÇ RETİNA...
Aslı Önder
Aslı Önder
Hilal Saruhan
TÜRKİYE’DEKİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN (HES) KAYDEDİLEN YILLIK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ İLE TAAHHÜT ETTİKLERİ ENERJİNİN ARAŞTIRILMASI TÜRKİYE’DEKİ HİDROELEKTRİ...
duygu karakaya
duygu karakaya

AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASINDA WEİBULL DAĞILIMI’NIN KULLANIMI VE BİR UYGULAMASI AÇIK DENİZ RÜZGAR ENERJİ ...
Aygen Hande Demiryürek
Aygen Hande Demiryürek

YTÜ Öğrencilerinin Beyin Göçü Eğilimi YTÜ Öğrencilerinin Beyin ...
Berk Kaya
Berk Kaya

UYUM ANALİZİ VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA UYUM ANALİZİ VE ALIŞVERİŞ...
Emre Tekin
Emre Tekin

Coarse Classification Yöntemiyle Kredi Skorlama Coarse Classification Yön...
Sare Üsterman
Sare Üsterman
Kuntay Eneş
Kerem Çökmez
eczane sektöründe örgütsel stres,sessizlik ve tükenmişliğin demografik özellikler üzerine etkisi eczane sektöründe örgütse...
Alperen Balık
Alperen Balık

Türk Dağcıların Yaşadığı Dağ Kazalarının İstatistiksel Yöntemlerle Yorumlanması Türk Dağcıların Yaşadığı ...